منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین اخبار:
آر.اس.اس
اخبار
اخبار استانی
اخبار شهرستانی
اطلاعیه ها
انتشارات
انتصابات
بازديدها
بنر
بهزیستی در رسانه
پیوندها
تبلیغات
تصوير ها
جستجو
خدمات
دسترسی ها
زمان ديجيتال سرور
عکس
فیلم
لینک های مربوط
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
مناقصات و مزایدات
منو
منو
نظر سنجی
وب سايت ها
ورود
بهزیستی در رسانه
1397/4/17 يكشنبهرئیس اداره بهزیستی شبستر:

شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است

رئیس اداره بهزیستی شبستر گفت: شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است. به گزارش خبرنگار مهر، احد نریمانی در جمع شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: شیوه درمان تی سی سیس متناسب و روتین با استاندارد های سطح دنیا است

<p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی شبستر گفت: شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">به گزارش </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="http://www.mehrnews.com/"><span lang="AR-SA" style="color:blue">خبرنگار مهر</span></a>، احد نریمانی در جمع شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: شیوه درمان تی سی سیس متناسب و روتین با استاندارد های سطح دنیا است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی اظهار داشت: مرکز بازتوانی ترک اعتیاد این شهرستان دارای </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۰۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده است که در طول سه ماهه اول تنها </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۳۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> میلیون ریال یارانه درمان از محل مشارکت های مردمی پرداخت شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد این مبلغ به </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۲</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر هزینه شده است و از </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۰۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده فعلا </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۲۸۷</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده فعال مرکز درمان و بازتوانی سرپایی در شهرستان داریم. ضمنا&quot; یک مرکز اقامتی میان مدت داریم که سال گذشته بالغ بر </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۷۵۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر پذیرش داشت و در سال جاری نیز </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۳۸۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر تا کنون پذیرش شده اند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> .</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی از پذیرش </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۱۰۴</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر از شش استان کشور در مرکز تی سی خبر داد و اضافه نمود: در مرکز اختصاصی تی سی شمال غرب کشور که در سیس فعالیت دارد تاکنون </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۴۷</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر تحت درمان می باشند ولی متاسفانه در سال جاری اعتباری به مرکز تی سی تعلق نگرفته است ولی در سال گذشته </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۵۲۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> میلیون کمک هزینه درمان به این مرکز تعلق یافته بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">نریمانی به بازدید کارشناسان اعزامی از کشور های نروژ و سوئد از مرکز تی سی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج بازدیدهای آنها، شیوه ی درمان تی سی متناسب و هماهنگ و منطبق با استاندارد های سطح دنیا است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> .</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در تجدید احداث مرکز تی سی سیس گفت: با عنایت به احداث ساختمان جدید تی سی سیس&nbsp; و استعلام های انجام یافته از مبادی ذیربط متاسفانه با گذشت یک سال و نیم از این موضوع همچنان درگیر امور اداری این امر بوده که با گذشت مدت مقرر در استعلامات مزبور مجددا این </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۷۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> استعلام باید تکرار شود که مستلزم زمان خواهد بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی شبستر از پرداخت شش میلیارد ریال تسهیلات اشتغالی زایی برای بیماران مبتلا به اعتیاد خبر داد و افزود: این طرحی برای کودکان بدسرپرست در نظر گرفته که به این منظور از افرادی که چنین کودکانی دارند به آنها هزینه های تحصیلی پرداخت می کند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی اضافه کرد: با همکاری شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش نمایشگاه های اختصاصی در هفته ی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و پنج هزار بروشور و سی دی پخش شد و در راستای آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به صورت نمادین در مهد کودک ها برنامه های متنوع اجرا شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></p>

منبع خبر: مهر
.
نسخه قابل چاپ