banner-behzisti
سه‌شنبه 30 بهمن 1397   08:45:59
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
Email sender:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
captcha :
 
بهزیستی در رسانه
1397/4/17 يكشنبهرئیس اداره بهزیستی شبستر:

شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است

رئیس اداره بهزیستی شبستر گفت: شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است. به گزارش خبرنگار مهر، احد نریمانی در جمع شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: شیوه درمان تی سی سیس متناسب و روتین با استاندارد های سطح دنیا است

<p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی شبستر گفت: شهرستان شبستر دارای مراکز درمان و بازتوانی ترک اعتیاد است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">به گزارش </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="http://www.mehrnews.com/"><span lang="AR-SA" style="color:blue">خبرنگار مهر</span></a>، احد نریمانی در جمع شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: شیوه درمان تی سی سیس متناسب و روتین با استاندارد های سطح دنیا است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی اظهار داشت: مرکز بازتوانی ترک اعتیاد این شهرستان دارای </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۰۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده است که در طول سه ماهه اول تنها </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۳۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> میلیون ریال یارانه درمان از محل مشارکت های مردمی پرداخت شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد این مبلغ به </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۲</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر هزینه شده است و از </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۶۰۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده فعلا </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۲۸۷</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> پرونده فعال مرکز درمان و بازتوانی سرپایی در شهرستان داریم. ضمنا&quot; یک مرکز اقامتی میان مدت داریم که سال گذشته بالغ بر </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۷۵۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر پذیرش داشت و در سال جاری نیز </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۳۸۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر تا کنون پذیرش شده اند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> .</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی از پذیرش </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۱۰۴</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر از شش استان کشور در مرکز تی سی خبر داد و اضافه نمود: در مرکز اختصاصی تی سی شمال غرب کشور که در سیس فعالیت دارد تاکنون </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۴۷</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> نفر تحت درمان می باشند ولی متاسفانه در سال جاری اعتباری به مرکز تی سی تعلق نگرفته است ولی در سال گذشته </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۵۲۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> میلیون کمک هزینه درمان به این مرکز تعلق یافته بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">نریمانی به بازدید کارشناسان اعزامی از کشور های نروژ و سوئد از مرکز تی سی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج بازدیدهای آنها، شیوه ی درمان تی سی متناسب و هماهنگ و منطبق با استاندارد های سطح دنیا است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> .</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در تجدید احداث مرکز تی سی سیس گفت: با عنایت به احداث ساختمان جدید تی سی سیس&nbsp; و استعلام های انجام یافته از مبادی ذیربط متاسفانه با گذشت یک سال و نیم از این موضوع همچنان درگیر امور اداری این امر بوده که با گذشت مدت مقرر در استعلامات مزبور مجددا این </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">۷۰</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> استعلام باید تکرار شود که مستلزم زمان خواهد بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">رئیس اداره بهزیستی شبستر از پرداخت شش میلیارد ریال تسهیلات اشتغالی زایی برای بیماران مبتلا به اعتیاد خبر داد و افزود: این طرحی برای کودکان بدسرپرست در نظر گرفته که به این منظور از افرادی که چنین کودکانی دارند به آنها هزینه های تحصیلی پرداخت می کند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وی اضافه کرد: با همکاری شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش نمایشگاه های اختصاصی در هفته ی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و پنج هزار بروشور و سی دی پخش شد و در راستای آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به صورت نمادین در مهد کودک ها برنامه های متنوع اجرا شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></p>

منبع خبر: مهر
.
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 30549
تعداد بازديد کنندگان سايت: 16956263 تعداد بازديد زيرپورتال: 35700 اين زيرپورتال امروز: 98 سایت در امروز: 10458 اين صفحه امروز: 68