منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین اخبار:
آر.اس.اس
اخبار
اخبار استانی
اخبار شهرستانی
اطلاعیه ها
انتشارات
انتصابات
بازديدها
بنر
بهزیستی در رسانه
پیوندها
تبلیغات
تصوير ها
جستجو
خدمات
دسترسی ها
زمان ديجيتال سرور
عکس
فیلم
لینک های مربوط
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
مناقصات و مزایدات
منو
منو
نظر سنجی
وب سايت ها
ورود
اخبار استانی
1397/4/13 چهارشنبهمدیرکل بهزیستی آذربایجان‌‌شرقی

لزوم آموزش خانواده های دارای عضو معلول جهت شرایط بحرانی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان،مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی، در کارگاه آموزشی منطقه ای مدیریت خطر حوادث و مخاطرات طبیعی ویژه ی مراکز توانبخشی نگهداری معلولین بر لزوم آموزش خانواده های دارای عضو معلول برای شرایط بحران تاکید کرد.

<p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif""><span style="display:none"> </span>به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان،مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی، در کارگاه آموزشی منطقه ای مدیریت خطر حوادث و مخاطرات طبیعی ویژه ی مراکز توانبخشی نگهداری معلولین بر لزوم آموزش خانواده های دارای عضو معلول برای شرایط بحران تاکید کرد.<span style="display:none"> </span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">محسن ارشد زاده با خاطر نشان کردن اهمیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مددکاران در این راستا و انتقال این آموخته ها به معلولین و خانواده های آنان این امر را یکی از راهکارهای مدیریت بحران برای معلولین دانست.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">وی با بیان آسیب خیز بودن کشور ما در زمینه بلایای طبیعی و فعالیت 120 مرکز توانبخشی،کمپها ، مهدهای کودک و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در استان آذربایجان شرقی ابراز داشت؛دامنه های آموزه های ما در این راستا باید به تمام مراکز عمومیت پیدا کند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">مدیر کل دفتر توانمند سازی بهزیستی کشور نیز با بیان فردیت هر بحران،برنامه ریزی و مدیریت صحیح را از راههای حل مشکلات در مواقع بحران عنوان کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">تدوین طرح جامع بازتوانی کشور در دو محور وظایف دستگاههای متولی در بازتوانی و زمان حضور دستگاهها در منطقه بر اساس وظایف مشخص شده از نکاتی بود که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور به آن اشاره نمود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">لطیفی همچنین مقاوم سازی و بهینه سازی را از عوامل دخیل در کاهش تلفات و خسارات در مواقع بحران دانسته و از تدوین طرح استاندارد سازی بازتوانی جسمی خبر داد. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ،مدیر کل بهزیستی استان در کارگاه آموزشی منطقه ای مدیریت خطر حوادث و مخاطرات طبیعی ویژه ی مراکز توانبخشی نگهداری معلولین بر لزوم آموزش خانواده های دارای عضو معلول برای شرایط بحران تاکید کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">محسن ارشد زاده با خاطر نشان کردن اهمیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مددکاران در این راستا و انتقال این آموخته ها به معلولین و خانواده های آنان این امر را یکی از راهکارهای مدیریت بحران برای معلولین دانست.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">وی با بیان آسیب خیز بودن کشور ما در زمینه بلایای طبیعی و فعالیت 120 مرکز توانبخشی،کمپها ، مهدهای کودک و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در استان آذربایجان شرقی ابراز داشت؛دامنه های آموزه های ما در این راستا باید به تمام مراکز عمومیت پیدا کند.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">مدیر کل دفتر توانمند سازی بهزیستی کشور نیز با بیان فردیت هر بحران،برنامه ریزی و مدیریت صحیح را از راههای حل مشکلات در مواقع بحران عنوان کرد.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">تدوین طرح جامع بازتوانی کشور در دو محور وظایف دستگاههای متولی در بازتوانی و زمان حضور دستگاهها در منطقه بر اساس وظایف مشخص شده از نکاتی بود که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور به آن اشاره نمود.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif"">لطیفی همچنین مقاوم سازی و بهینه سازی را از عوامل دخیل در کاهش تلفات و خسارات در مواقع بحران دانسته و از تدوین طرح استاندارد سازی بازتوانی جسمی خبر داد. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif""></span></span></span></span></span></span></p>

منبع خبر: روابط عمومی بهز یستی آذربایجان شرقی
.
نسخه قابل چاپ