banner-behzisti
سه‌شنبه 30 بهمن 1397   08:11:43
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
Email sender:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
captcha :
 
مناقصات و مزایدات
1397/3/28 دوشنبه

فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 200973400000002

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تخریب و گودبرداری و اجرای اسکلت بتن آرمه ساختمان اداری بهزیستی سراب به آدرس سراب خ شهید چمران – جنب فرمانداری

فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 200973400000002

نام و نشاني مناقصه  گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر

موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تخریب و گودبرداری و اجرای اسکلت بتن آرمه ساختمان اداری بهزیستی سراب به آدرس سراب خ شهید چمران جنب فرمانداری

مشارکت در ارائه خدمت بکارگیری افراد تائید صلاحیت شده از طرف اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی.

نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه یک فقره ضمانت نامه  بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده بهزیستی به شماره حساب 2173450404003  تمرکز وجوه سپرده اداره کل بهزیستی نزد بانک ملی شعبه دارایی جنوب غرب تبریز به  مبلغ 350000000ريال بحروف سیصدوپنجاه میلیونریال در وجه اداره كل بهزيستي استان .

شرایط مناقصه :

1)  موضوع مناقصه عبارت است از تخریب ساختمان موجود در یک طبقه به متراژ 800 مترمربع و حمل نخاله و گودبرداری و حمل خاک و اجرای اسکلت بندی بتن آرمه ساختمان اداری بهزیستی سراب در سه طبقه به متراژ 1600 مترمربع واقع در سراب خیابان شهید چمران جنب فرمانداری.

تبصره 1: اجرای کار مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و دفترچه متره و برآورد پیوستی خواهد بود.

تبصره 2: کارفرما می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در قرارداد را تا 25 درصد افزایش یا کاهش دهد.

2) موضوع مورد مناقصه باید جزو اهداف و زمینه فعالیت در اساسنامه معتبر شرکت/ موسسه پیشنهاد دهنده پیش بینی شده باشد و پیشنهاد دهنده  بایستی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری متناسب با رقم برآورد پروژه از سازمان برنامه و بودجه و نیز عنداللزوم دارای مجوزهای تخصصی معتبر از سایر مراجع ذیصلاح باشد و جهت انجام موضوع قرارداد فرد یا افراد که دارای تخصص و مهارت لازم در رابطه با موضوع مورد مناقصه میباشدرا کتباً  به بهزیستی معرفی نموده  و هر گونه رابطه کاری ایشان با پیمانکار(برنده مناقصه) بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی از این بابت برعهده بهزیستی نمی باشد. پیمانکار منتخب باید دارای تعداد کار مجاز برای عقد قرارداد باشد و دارای گواهینامه پایه5 ابنیه یا بالاتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

3) اشخاص حقوقی متقاضی باید کپی مصدق اسناد معتبر خود به شرح پروانه تاسیس، اساسنامه، تقاضانامه ثبتی، آخرین آگهی تغییرات اساسنامه ای و سایر تغییرات ، آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز مندرج در روزنامه رسمی و مدارک شناسایی صاحبان امضا ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری متناسب با رقم برآورد پروژه از سازمان برنامه و بودجه و سایر مجوزهای لازم تخصصی را از طریق سامانه تداراکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه نماید در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت مشارالیه بازگشایی نخواهد شد. تشخیص مراتب مذکور به عهده کمیسیون  برگزاری مناقصه اداره کل بهزیستی استان می باشد.

4)قرارداد منعقده بصورت پیمان سرجمع (مترمربع زیر بنایی ) خواهد بود.

 

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه :

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد با مراجعه سامانه تدارکات الکترونیک دولت  از مورخ/27/03/1397 لغایت

مورخ 02/04/1397  اقدام وجواب مناقصه و پاکتها را لغایت مورخه   13/ 04/1397 تا ساعت 14:00در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ذیل اعلام فرمایید ونسخه کاغذی پاکتها را  به دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی  تحویل ورسید دریافت نمایند.درصورت عدم تحویل پاکت( الف )به دبیرخانه پاکت (ب) بازگشایی نخواهد شد.

تاريخ و محل باز گشايي پيشنهاد هاي رسيده : گشايش پيشنهادات راس ساعت 10:00 صبح مورخه 14/04/1397 در محل سالن جلسه شهید احمدی روشن واقع در ساختمان اداره کل بهزیستی  انجام خواهد پذيرفت .و حضور شركت كننده يا نماينده  وی در كميسيون با معرفي نامه و هماهنگي قبلي بلامانع است .

تبصره 1 : هزينه هاي كارشناسي و چاپ آگهی  به عهده برنده مناقصه مي باشد.

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و ناقص و قلم خورده يا لاك گيري شده و مشروط و بدون سپرده  ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ پايه ماهيانه     6971397491ريال بحروف شش میلیاردو نهصدو هفتادو یک میلیون و سیصدو نودوهفت هزارو چهارصدو نودو یک ريال مي باشد .

  متقاضیان می توانند جهت دریافت آگهی به سایت اینترنتی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به

آدرس www. eawo . ir   و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://etend.setadiran.ir/etend مراجعه نمایند .  

                                                                                           

اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي

منبع خبر: روابط عمومی بهز یستی آذربایجان شرقی
.
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 30519
تعداد بازديد کنندگان سايت: 16955234 تعداد بازديد زيرپورتال: 35658 اين زيرپورتال امروز: 68 سایت در امروز: 9429 اين صفحه امروز: 38